Magnacryl Prestige Mat

Je berekening:
Benodigd bedrag:
Voor het beste resultaat raden we aan om <b> 2 lagen </b> te gebruiken voor <b> Dulux Paint Mengen Easycare Badkamer + Soft Sheen </b> {coatAmount} te gebruiken {productTitle}
Belangrijkste voordelen
 • Voorkomt doorbloeden van in water oplosbare vlekken
 • Niet opglanzend
 • Niet poreus
 • Spanningsarm
 • Geringe kans op barstvorming
Technische informatie
 • Afwerking Mat
 • Rendement 10 m²/l/laag
 • Verdunning Gebruiksklaar
 • Samenstelling Watergedragen

Productomschrijving

Magnacryl Prestige Mat is een matte, isolerende muurverf met hoge schrobbestendigheid. Niet-opglanzend.

Technische fiche en documenten

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, C(M)IT/MIT(3:1), 2-octyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
 • Voedingsattest
 • MAGNACRYL_PRESTIGE_MAT_TNT0824.0.pdf
 • Reactie bij brand - Magnacryl Prestige Mat - EN13501-1 - 18125C.pdf
 • Technical Report decontamineerbaarheid Magnacryl Prestige Mat.pdf
 • Veiligheidsfiche Magnacryl Prestige Mat 001
 • Veiligheidsfiche Magnacryl Prestige Mat Aw
 • Veiligheidsfiche Magnacryl Prestige Mat Ac

Kleurcollectie

Trimetal Colour Index 2, Trimetal Deco Guide 3 (Painters)

Tips & advies

 • 1. Bewaren
  Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C
Fetching the data, plz wait..