Privacy statement

Akzo Nobel N.V. kan persoonlijke gegevens die vrijwillig worden doorgegeven door bezoekers opslaan of verwerken. Door persoonlijke gegevens door te geven, stemt de bezoeker erin toe dat die gegevens worden gebruikt om de bezoeker een antwoord, nieuwsberichten en/of andere informatie te zenden, al dan niet op regelmatige basis. Als u niet wilt dat er persoonlijke gegevens over u worden opgeslagen of verwerkt, geef ze dan niet aan ons door. Berichten of materialen die u indient op deze site of bij de webmaster zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-bedrijfseigen. Onder de niet-vertrouwelijke en niet-bedrijfseigen materialen die naar deze website werden verzonden, vallen, zonder beperking, suggesties, ideeën en opmerkingen. Akzo Nobel N.V. is gerechtigd om de opmerkingen of materialen verzonden naar deze website voor elk commercieel of ander doel te gebruiken, zonder vergoeding aan degene die ze heeft verstrekt.