Het Europees Ecolabel

Het milieu verdient een bloemetje

Wat is het "Ecolabel"?

Het Europees Ecolabel (EU Ecolabel), of De Bloem, is het Ecolabel dat is erkend door alle landen van de Europese Unie, maar ook door Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Dit vrijwillig label, dat in 1992 werd ingevoerd door een verordening van de EU (Verordening (EEG) nr. 880/92), is er beetje bij beetje in geslaagd zich op te werpen als referentie bij de steeds talrijker wordende gebruikers die milieuvriendelijker producten willen kopen en op die manier willen bijdragen tot minder vervuiling.

De Bloem heeft volgens het huidige reglement tot doel de negatieve effecten van productie en verbruik op het milieu, de volksgezondheid, het klimaat en de natuurlijke hulpbronnen te verminderen. Het systeem is erop gericht om via het EU Ecolabel het gebruik te bevorderen van producten met een hoog milieuprestatieniveau.

Het EU Ecolabel geeft, voor elke categorie van producten, aanleiding tot de opstelling van een lastenboek. Zodra dit lastenboek bij stemming is goedgekeurd, wordt het bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. De producenten, fabrikanten, dienstverleners en groot- en kleinhandelaars van wie de producten aan deze criteria voldoen, kunnen aanspraak maken op dit label. Het Europees Ecolabel kan worden toegekend aan elke productcategorie, met uitzondering van voedingswaren, dranken, farmaceutische producten en medische apparatuur.

(Bron: www.ecolabel.be)

Productcategorie: verf

Volgende Trimetal producten dragen het Ecolabel (enkel voor wit):

Magnaprim (EU Ecolabel: FR/044/013) 

Magnaprim Fix (EU Ecolabel: BE/044/003)

Magnacryl Satin (EU Ecolabel: FR/044/013) 

Magnatex Velours SF (EU Ecolabel: BE/044/003)

Magnatex Mat SF (EU Ecolabel:FR/044/013)

Permacryl Satin (EU Ecolabel: ES-CAT/044/004)vanaf april 2019