Acoat Colour Codification

Eén systeem, miljoenen kleuren

ACC of Acoat Colour Codification is het wetenschappelijke systeem dat Trimetal gebruikt om kleuren te rangschikken.  In totaal kan je met dit systeem miljoenen verschillende kleuren in kaart brengen.

Aan elke kleur wordt een unieke code toegekend die gebaseerd is op drie eigenschappen: de kleurtoon, de verzadiging en de helderheid. Die eigenschappen worden grafisch voorgesteld als een cilinder.

Kleurtoon

De kleurtoon verwijst naar de plaats van de kleur op de kleurencirkel. Deze ononderbroken cirkel is verdeeld in 24 sectoren. Aan elke sector is een letter van het alfabet toegekend. De 24 sectoren zijn weer onderverdeeld in 10 kleinere sectoren, genummerd van 0 tot 9, waardoor een hoge mate van verfijning wordt bereikt, met keuze uit 240 verschillende kleurschakeringen.

Verzadiging

De verzadiging van een kleur komt overeen met de intensiteit of 'warmte'. Hoe hoger het kleurgehalte, des te groter is de verzadiging. Hoe minder verzadigd een kleur is, hoe 'doffer' die gaat lijken. De mate van verzadiging wordt gedefinieerd door de afstand van de as tot de cilinder en wordt uitgedrukt in getallen van 00 tot 99. Kleurnummers die beginnen met ON zijn grijstinten. O duidt het ontbreken van kleur aan en N betekent neutraal.

Helderheid

Alle kleuren variëren van licht naar donker. De mate van helderheid wordt bepaald door het afdalen langs de centrale as. Wit, het maximum aan helderheid, heeft de code 99, en zwart, het minimum aan helderheid, wordt aangeduid met 00.

Voorbeeld

De code F6.19.84 is een kleur in het gele gebied (F6) met een zeer lage verzadiging (19) en een grote helderheid (84).